ROMÂNIA
Primăria comunei Giarmata


COMISIILE DE SPECIALITATE


COMISIA  AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIE MEDIU ȘI TURISM, AGRICULTURA / Comisia nr. 1

1. Leuca Adrian-Răzvan         - Președinte ,
2. Lingurar Florin-Călin          - Secretar ,
3. Suciu Flavius                       - Membru ,
4. Bronț Alexandru                  - Membru,
5. Gligor Lucian-Elon              - Membru .
 
COMISIA  ECONOMICO-FINANCIARA, MUNCA ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, TINERET, SPORT / Comisia nr. 2

1. Tiuch Lenuța                      - Președinte ,
2. Mihălceanu Claudiu           - Secretar ,
3. Carabulia Ionel                   - Membru ,
4. Delvai Ion                           - Membru,
5. Farkaș Florin                       - Membru .

COMISIA  JURIDICĂ ,DISCIPLINĂ SOCIALA,CULTE,CULTURĂ, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE / Comisia nr. 3         
 
       1. Borzaș Dănuț                      - Președinte ,
2. Vieriu Andrei-Ovidiu          - Secretar ,
3. Chirilă Simona-Anca          - Membru ,
4. Jurgi Ciprian                       - Membru,
5. Badea Constantin               - Membru .

Primăria comunei Giarmata
Adresa: str. Principală, nr. 445, jud.Timis
Telefon: 0256-369101
Fax: 0256-369102