ROMÂNIA
Primăria comunei Giarmata

MINUTA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL


     Minute ale sedintelor Consiliului Local al Comunei Giarmata
        10 Iunie 2012—31.12.2012


Minuta sedintei de constituire a Consiliul Local al Comunei Giarmata si investirea domnului primar Bunescu Virgil, desfasurata in data de 22.06.2012

Sedinta publica:
Loc de desfasurare: sala de festivitati din Caminul Cultural Giarmata.
Presedinte de varsta/de sedinta: domnul consilier local Rosian Gavril.
Secretar U.A.T. Comuna Giarmata: domnul Valeanu Ioan
Din totalul de 15 consilieri alesi participa un numar de 15.

In sala de festivitati din incinta Caminului Cultural Giarmata participa in calitate de invitati: cetateni, consilieri din mandatul anterior, mass-media…
Sedinta de constituire a fost convocata prin Ordinul Prefectului nr. 339/18.06.2012.

                                               Ordinea de zi:

Punctul 1. Proiect de Hotarare privind alegerea comisiei de validare, pe intreaga durata de exercitare a mandatului Consiliului Local al Comunei Giarmata.
Comisia de validare este aleasa cu 15 voturi pentru, in urmatoarea componenta: Tiuch Lenuta presedinte, Farkas Florin secretar si Dumitru Gica membru.

Punctul 2. Proiect de Hotarare privind validarea mandatelor, consilierilor locali alesi.
Presedinta comisiei de validare , dupa analiza dosarelor fiecarui consilier local ales, informeaza ca totii consilierii locali alesi pot fi validati.
In aprocedura de validare a mandatelor domnul Bunescu Virgil, prezinta inscrisul prin care renunta la calitatea de consilier local in favoarea celui de primar, urmand ca domnul Lingurar Florin Calin sa completeze Consiliul Local.
Se supune la vot; 15 voturi pentru.

Punctul 3 Proiect de Hotarare privind declararea constituirii Consiliului Local Giarmata.
Dupa validarea mandatelor de consilier local, domnul presedinte de sedinta/varsta anunta ca declara Consiliul Local al Comunei Giarmata, legal constituit.
Se supune la vot; 15 voturi pentru.

Punctul 4 Proiect de Hotarare a Consiliului Local privind alegerea presedintelui de sedinta.
Se propune si alege cu 15 voturi pentru domnul Rosian Gavril.

Punctul 5 Doamna judecator Alina Rotuna din cadrul Judecatoriei Timisoara, prezinta Incheiere nr.15932/21.06.2012 din CC pronuntata in dosarul cauzei nr.15633/325/2012, privind investirea in funtia de primar al Comunei Giarmata a domnului Bunescu Virgil.

Punctul 6 Proiect de Hotarare a Consiliului Local al Comunei Giarmata privind alegerea viceprimarului.
Prin procedura votului secret, este declarat in functia de viceprimar al Comunei Giarmata domnul Carabulia Ionel cu 10 voturi pentru.


        Minuta  Consiliului Local al Comunei Giarmata din data de 02.07.2012.inuta sedintei ordinarLoc de desfasurare :sala de consiliu din incinta Casei de Cultura.
Presedinte de sedinta: consilier local Rosian Gavril
Participanti: 15 consilieri din totalul de 15.
Sedinta ordinara a fost convocata de primarul Comunei Giarmata in baza dispozitiei nr. 131/26.06.2012.

                                                    Ordinea de zi:

Punctul 1. Doamna Tiuch Lenuta prezinta Proiectul de Hotarare a Consiliului Local al Comunei Giarmata privind Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local .
Dupa dezbateri se aproba Regulamentul de Organizare si functionare a Consiliului Local al Comunei Giarmata, cu amendamentele din sedinta, cu 15 voturi pentru.

Punctul 2. Doamna Tiuch Lenuta prezinta Proiectul de Hotarare a Consiliului Local privind constituirea , denumirea, componenta si functiile membrilor, comisiilor de specialitate .
Dupa dezbateri si procedura votului deschis, se adopta cu 15 voturi pentru , hotararea privind comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Giarmata Judetul Timis.
 

Primăria comunei Giarmata
Adresa: str. Principală, nr. 445, jud.Timis
Telefon: 0256-369101
Fax: 0256-369102