ROMÂNIA
Primăria comunei Giarmata

PROGRAM BIROU URBANISM - ACTE NECESARE DEPUNERE DOCUMENTAȚIE ÎN VEDEREA EMITERII A.C.

 

URBANISM

ORAR: DEPUNERE DOSARE PENTRU CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

LUNI-MARTI:09.00-12.00

RIDICARE CERTIFICATE DE URBANISM SAU AUTORIZATII DE CONSTRUIRE

JOI-VINERI:09.00-12.00

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE SE EMITE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE BAZA SI A CELOR AFERENTE ORGANIZARII EXECUTARII LUCRARILOR, IN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA DEPUNERII DOCUMUNTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, CARE CUPRINDE, IN COPIE URMATOARELE DOCUMENTE:

  1. CERTIFICATUL DE URBANISM;

  2. DOVADA, IN COPIE LEGALIZATA, A TITLULUI ASUPRA IMOBILULUI, TEREN SI/SAU CONSTRUCTII, SAU,DUPA CAZ, EXTRASUL DE PLAN CADASTRAL ACTUALIZAT LA ZI SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE ACTUAL LA ZI, IN CAZUL IN CARE LEGEA NU DISPUNE ALTFEL;

  3. DOCUMENTATIA TEHNICA;

  4. AVIZELE SI ACORDURILE STABILITE PRIN CERTIFICATUL DE URBANISM;

  5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI;

  6. DOVADA PRIVIND ACHITAREA TAXELOR LEGALE;

 


Primăria comunei Giarmata
Adresa: str. Principală, nr. 445, jud.Timis
Telefon: 0256-369101
Fax: 0256-369102