ROMÂNIA
Primăria comunei Giarmata


SEVICIUL SOCIAL

 

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI CRESTERE COPIL PANA LA DOI ANI SAU STIMULENT CONFORM OUG.148/2005:

 1. COPIE DUPA CEREREA FACUTA CATRE ANGAJATOR;

 2. ADEVERINTA COMPLETATA DE ANGAJATOR PRIVIND PERIOADA DE COTIZARE;

 3. COPIE DUPA C.I. A SOLICITANTULUI-LEGALIZATA;

 4. COPIE DUPA CERTIFICATUL DE NASTERE AL COPILULUI-LEGALIZATA,PENTRU CARE SE SOLICITA INDEMNIZATIA (STIMULENTUL);

 5. DOSAR PLIC;

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ANGAJARE CA ASISTENT PERSONAL:

 1. CERERE TIP DE ANGAJARE;

 2. COPIE DUPA ACTUL DE IDENTITATE AL PERSOANEI CARE SOLICITA ANGAJAREA;

 3. CARNETUL DE MUNCA/DECLARATIE PE PROPIE RASPUNDERE(daca nu a mai lucrat);

 4. COPII DE PE ACTELE DE STUDII SI DE PE ACTELE DE STARE CIVILA;

 5. CURRICULUM VITAE;

 6. ACTUL DE EXAMINARE MEDICALA EMIS DE O INSTITUTIE SANITARA COMPETENTA;

 7. CAZIERUL JUDICIAR;

 8. CERTIFICAT DE INCADRARE IN CATEGORIA DE PERSOANA CU HANDICAP GRAV AL PERSOANEI CARE NECESITA ASISTENT PERSONAL,IN ORIGINAL,PLUS 3 COPII;

 9. COPIE DE PE C.I. A PERSOANEI CU HANDICAP GRAV/CERTIFICAT DE NASTERE (in cazul in care nu a implinit 14 ani);

 10. RAPORT DE ANCHETA SOCIALA;

 11. ACORDUL SCRIS AL PERSOANEI CU HANDICAP(in cazul in care nu are discernamant) SAU AL FAMILIEI SAU AL SUSTINATORILOR LEGALI (in cazul in care nu are discernamant);

 12. ANGAJAMENTUL ASISTENTULUI PERSONAL (ca act aditional la contractul individual de munca) PRIN CARE ISI ASUMA RASPUNDEREA REALIZARII INTEGRALE A PREVEDERILOR PREVAZUTE IN FISA POSTULUI;

 

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE INDEMNIZATIE DE NASTERE:

 1. CERERE TIP;

 2. DOSAR PLIC;

 3. COPIE CERTIFICAT NASTERE NOU-NASCUT+ORIGINAL;

 4. C.I. -SOT/SOTIE;

 5. CERTIFICAT DE CASATORIE;

 6. CERTIFICAT DE NASTERE PENTRU CEILALTI COPII(CEL MULT 3);

 7. ADEVERINTA DE LA CENTRUL COMUNITAR DE ASISTENTA SOCIALA;

 8. LIVRET DE FAMILIE;

 


Primăria comunei Giarmata
Adresa: str. Principală, nr. 445, jud.Timis
Telefon: 0256-369101
Fax: 0256-369102