Hotărâre Nr.143

Hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan înscris în CF nr. 4404658 Giarmata, în suprafață de 1.169 mp

143