Hotărârea Nr.133

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV și modificarea listei de investiții, precum și a Agendei Culturale

133.