Hotărârea Nr.136

Hotărârea privind dezlipirea imobilului înscris în CF 405589 Giarmata având nr. cad. 45589 în suprafață de 10.444 mp reprezentând spațiu verde neamenajat din spatele Sălii de Sport în două loturi noi și anume: lot 3 în suprafață de 9.178 mp – teren intravilan și lot 4 în suprafață de 1.266 mp – teren intravilan

136