Hotărârea Nr.138

Hotărârea privind dezlipirea imobilului înscris în CF 405081 Giarmata având nr. cad. 405081 în suprafață de 12.223 mp în două loturi noi și anume: lot 5 în suprafață de 1.834 mp – teren extravilan și lot 6 în suprafață de 10.389 mp – teren extravilan

138 - ok