Hotărârea Nr.139

Hotărârea privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în justiție a intereselor Comunei Giarmata, Primăriei Comunei Giarmata, Consiliului local Giarmata și Comisiei Locale de Fond Funciar Giarmata

139