Hotărârea Nr.159

Hotărârea privind aprobarea transferului mijlocului fix „microbuz pentru transportul școlar” din gestiunea U.A.T. Comuna Giarmata, Jud. Timiș, în gestiunea Școlii Gimnaziale Giarmata, Jud. Timiș, cu titlu gratuit

159