Hotărâre Nr.151

Hotărâre privind trecerea din proprietatea Comunității Foștilor Urbarialiști în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Cerneteaz, nr. 389/a înscris în CF nr. 400536, în suprafață de 2.698 mp

151