Hotărârea Nr.145

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV prin virarea de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar

145