Hotărârea Nr.152

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Cerneteaz, nr. 383 înscris în CF nr. 400876, în suprafață de 1.413 mp

152