Hotărârea Nr.153

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Cerneteaz, str. Magnoliei, nr. 21 înscris în CF nr. 401236 Giarmata, în suprafață de 979 mp

153