Hotărârea Nr.154

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Cerneteaz înscris în CF nr. 402264 Giarmata, în suprafață de 1.000 mp

154