Hotărârea Nr.155

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Cerneteaz, str. Lalelelor, nr. 14 înscris în CF nr. 404660, în suprafață de 1226 mp

155