Hotărârea Nr.156

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Cerneteaz, nr. 391 înscris în CF nr. 405748 Giarmata, în suprafață de 1.349 mp

156