Hotărârea Nr.157

Hotărârea privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Cerneteaz înscris în CF nr. 405901, în suprafață de 1349 mp

157