Hotărârea Nr.134

Hotărârea privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF 405423 Giarmata având nr. top. 4234/3/196/36/2/9/3/a/1 de la suprafața de 17.116 mp la 17431 mp (teren de sport – fotbal)

134