Hotărâre Nr.184

Hotărâre privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Ignacz Tatiana-Alexandra

184