Hotărârea Nr.161

Hotărârea privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General Giarmata, judeţul Timiş, până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023

161