Hotărârea Nr.165

Hotărârea privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral DE62 (58 tronson Cerneteaz – nod de descărcare autostrada A1) și clasificarea drumului de exploatare în categoria de folosință drumuri comunale rezultând DC 62 (58)

165