Hotărârea Nr.168

Hotărârea privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Giarmata pentru anul 2019

168