Hotărârea Nr.173

Hotărârea privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-nei Rusu Roxana-Maria

173