Hotărârea Nr.177

Hotărârea privind atribuirea unui teren în baza Legii nr. 15/2003, d-lui Iuhanyac Pavel

177