Hotărârea nr. 19 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406382 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Stoicovici Mirel Constantin George

19 Hotărâre