Hotărârea nr. 2 din 30.01.2019 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă, din familiile beneficiare de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

2. Hotărâre