Hotărârea nr. 22 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406401 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Hanes Alexandra

22 Hotărâre