Hotărârea nr. 27 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406433 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Bereczki Robert-Andrei

27 Hotărâre