Hotărârea nr. 29 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406435 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Tritoriu Iuliana-Anca

29 Hotărâre