Hotărârea nr. 31 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406457 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Prelipcean Andrei-Ioan

31 Hotărâre