Hotărârea nr. 34 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406468 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Ignacz Daniel

34 Hotărâre