Hotărârea nr. 35 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406474 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Maxim Valer

35 Hotărâre