Hotărârea nr. 36 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406491 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Șandru Dan

36 Hotărâre