Hotărârea nr. 37 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406495 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Gruia Eduard-Ovidiu

37 Hotărâre