Hotărârea nr. 39 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406561 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Man Raluca-Andreia

39 Hotărâre