Hotărârea nr. 40 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406564 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Paul Constantin-Florin

40 Hotărâre