Hotărârea nr. 41 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406570 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Drulea Rodica – Mihaela

41 Hotărâre