Hotărârea nr. 47 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406586 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Volariu Marius

47 Hotărâre