Hotărârea nr. 5 din 30.01.2019 privind rezilierea unilaterală a contractului de concesiune nr. 5091/29.08.2011 încheiat cu SC GIORNI E NOTTE SRL având ca obiect terenul înscris în CF nr. 405881 Giarmata, nr. cadastral 405881 în suprafață de 23.622 mp

5. Hotărârea