Hotărârea nr. 52 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406680 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Sofronea Valeriu-Marian

52 Hotărâre