Hotărârea nr. 55 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406691 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Ancuța Viorel-Marius

55 Hotărâre