Hotărârea nr. 57 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406697 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Milak Sorin-Nicolae

57 Hotărâre