Hotărârea Nr.6

H O T Ă R Â R E A nr. _____ din 30.01.2019 privind rezilierea unilaterală a contractului de concesiune nr. 7095/07.12.2010 încheiat cu SC IZOMENTAL – MAGELLAN SRL având ca obiect terenul înscris în CF nr. 403796 Giarmata (nr. CF vechi 9212 Giarmata), nr. cadastral PS 316 în suprafață de 117.600 mp

6.