Hotărârea nr. 64 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406765 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Găinaru (Bogdan) Marian

64 Hotărâre