Hotărârea nr. 70 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406842 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Szoboszki Ionel Valentin

70 Hotărâre