Hotărârea nr. 74 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406865 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Pricop Alexandru-Vlad

74 Hotărâre