Hotărârea nr. 75 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406876 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Balin Florentina (Daogaru)

75 Hotărâre