Hotărârea nr. 76 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406877 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Mare Diana-Cristina

76 Hotărâre