Hotărârea nr. 77 din 30.01.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406883 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Lupou Aida-Carmen

77 Hotărâre